Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 291/2006 Rada Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Sportu w Warszawie
Uchwała nr 291/2006
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Sportu w Warszawie

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę do złożenia zabezpieczenia w formie weksla „In blanco” i deklaracji do weksla przez Zarząd Powiatu Grodziskiego do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Maz.” do kwoty 73.815,67 zł ze środków Ministerstwa Sportu jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków określonych w umowie.

§ 2

Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Powiatu
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.47
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.47 Administrator Dodanie strony do BIP.