Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 290/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 290/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5, art.4 ust.2 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 652 744 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 0870 22 220 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 0770 5 700 Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 0970 12 000
750 75020 0690 2 000 Starostwa Powiatowe
750 75020 0970 1 000
754 75411 2110 13 544 KP PSP
756 75618 0420 250 000 Wpływy z opłat komunikacyjnych
756 75622 0010 240 374 Podatek dochodowy od osób fizycz.
801 80120 0750 1 000 Licea Ogólnokształcące
801 80120 0970 500
801 80130 6300 100 000 Szkoły Zawodowe
801 80130 0970 600
852 85202 0750 1 000 DPS
852 85204 0970 106 Rodziny zastępcze
853 85333 0970 100 PUP
854 85407 0960 2 600 Placówki wychowania pozaszkolnego
§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 898 719 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 2888 1 898 719 Powiatowy Zarząd Dróg


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 969 584 zł

Dział Rozdział § Kwota

020 02002 4300 18 000 Nadzór na gospodarką leśną
600 60014 4210 22 000 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4440 1 600
600 60014 6050 632 906
710 71015 4210 2 000 Nadzór budowlany
710 71015 4260 2 000
710 71015 4280 100
710 71015 4300 3 000
710 71015 4580 50
750 75020 4010 35 000 Starostwa Powiatowe
750 75020 4110 7 000
754 75411 4060 13 544 KP PSP
801 80120 4210 3 400 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4260 5 000
801 80120 4270 210 000
801 80120 4300 4 300
801 80120 6050 30 000
801 80123 4260 1 000
801 80123 4300 1 000
801 80130 4210 3 000
801 80130 4260 6 100
801 80130 4270 100 000
801 80130 4300 3 000
801 80130 6050 100 000 ZS ul. Wójtowska
801 80120 4260 20 000 ZS ul. Piasta
801 80120 4300 60 000
801 80123 4270 25 000 ZS ul. Kilińskiego
801 80130 4270 70 000
801 80140 6050 50 000 CKP
801 80146 4300 6 000 dokszt. i doskon. nauczycieli
851 85111 6050 500 000 Szpitale
852 85202 4170 13 000 DPS
852 85202 4210 5 000
852 85202 4280 1 500
852 85202 4430 2 500
852 85204 4300 300 Rodziny zastępcze
852 85218 4280 500 PCPR
852 85218 4300 7 180
852 85218 4430 320
853 85321 4280 200 Zespoły ds. orzek. o niepełnospr.
853 85333 4480 1 484 PUP
854 85407 4300 2 600 Placówki wychowania pozaszk.


§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 215 560 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6058 1 898 719 PZD
600 60014 6059 632 906
710 71015 4010 6 000 Nadzór budowlany
710 71015 4110 1 150
801 80120 4010 210 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4350 1 300
801 80123 4210 500
801 80130 4010 100 000
801 80120 4010 80 000 ZS ul. Piasta
801 80123 4010 25 000 ZS ul. Kilińskiego
801 80130 4010 70 000
852 85201 2320 128 000 Placówki opiek.-wychowawcze
852 85201 3110 30 000
852 85202 4220 7 500 DPS
852 85202 4300 14 500
852 85204 3110 300 Rodziny zastępcze
852 85218 4170 5 000 PCPR
852 85218 4260 3 000
853 85321 4210 200 Zespoły ds. orzek. o niepełnospr.
853 85333 4300 1 484 PUP


§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 13 544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 13 544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7

Załącznik Nr 5, Nr 5A i Nr 5B do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 290/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

§8

Załącznik Nr 9/1 do Uchwały Nr 238/2005 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 290/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.38
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 11.38 Administrator Dodanie strony do BIP.