Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 294/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 294/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 1 002 773 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 6300 30 000 PZD
710 71015 2110 21 160 PINB
750 75045 2110 720 Komisje poborowe
754 75411 2110 5 206 KP PSP
754 75411 2710 5 000
754 75411 6300 200 000
758 75801 2920 345 306 subwencja oświatowa
801 80102 6260 180 000 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 6290 80 000
852 85202 6260 122 856 DPS
853 85334 2110 11 825 Pomoc dla repatriantów
854 85407 0960 700 Placówki wychowania pozaszkolnego§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 788 222 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 2888 945 000 PZD
600 60014 6300 252 000
756 75622 0010 591 222 podatek dochodowy od osób fiz.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 855 028 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 4170 10 000 PZD
600 60014 4210 19 000
600 60014 4260 5 000
600 60014 4590 1 000
600 60014 6050 93 000
700 70005 4590 300 Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 6050 50 000
710 71015 4210 9 000 PINB
710 71015 4020 8 660
710 71015 4300 1 500
710 71015 4410 5 000
750 75020 4010 33 178 Starostwa Powiatowe
750 75020 4300 8 000
750 75045 4300 1 121 Komisje poborowe
754 75404 6170 5 500 Komenda Wojewódzka Policji
754 75404 3000 1 800
754 75411 3070 22 020 KP PSP
754 75411 4060 5 206
754 75411 4070 891
754 75411 4170 3 500
754 75411 4180 1
754 75411 4210 58 240
754 75411 4260 3 000
754 75411 4270 4 000
754 75411 4280 10 340
754 75411 4300 33 020
754 75411 4430 9 714
754 75411 6050 30 000
754 75411 6060 200 000
801 80120 6050 82 200 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4010 120 000
801 80120 4170 2 000
801 80130 4010 100 000
801 80120 4210 5 000 ZS ul. Wójtowska
801 80120 4240 6 500
801 80123 4210 5 000
801 80123 4240 6 500
801 80130 4210 13 000
801 80130 4240 21 000
801 80130 6050 13 700
801 80120 4270 193 406 ZS ul. Piasta
801 80120 6050 2 500
801 80123 4350 500 ZS Tech. i Licealnych ul. Kilińs
801 80123 4410 500
801 80130 4410 1 000
801 80130 6050 3 500
801 80140 4430 450 CKP
801 80102 4210 54 900 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4270 30 000
801 80102 4300 10 000
801 80102 6060 260 000
801 80145 4170 800 Komisje egzaminacyjne
852 85202 4220 6 000 DPS
852 85202 4260 3 000
852 85202 4270 10 000
852 85202 4300 5 000
852 85202 2820 11 400
852 85202 6050 50 000
852 85202 6230 122 856
853 85334 3110 11 825 Pomoc dla repatriantów
854 85406 4210 22 000 Poradnia psychologiczno-pedagog.
854 85406 4300 8 000
854 85407 4260 200 Placówki wychowania pozaszkolnego
854 85407 4300 1 300
921 92118 2480 30 000 Muzeum
921 92195 4300 7 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
926 92695 4300 2 000 Kultura fizyczna i sport


§ 4
Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 590 477 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 4270 6 000 PZD
600 60014 4300 29 000
600 60014 6058 945 000
600 60014 6059 315 000
700 70005 4210 74 Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 4260 10
700 70005 4270 50 000
700 70005 4610 216
750 75045 4410 401 Komisje poborowe
754 75411 4050 125 334 KP PSP
754 75411 4060 9 892
754 75411 4110 1 000
754 75411 4230 1 000
754 75411 4250 500
754 75411 4350 2 000
801 80123 4170 500 ZS Tech. i Licea. ul. Kilińskiego
801 80123 4240 500
801 80130 4280 1 000
801 80130 4270 100 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4040 2 000
801 80120 4270 180 000
801 80140 4280 50 CKP
801 80140 4410 400
851 85111 6050 750 000 Szpital
852 85202 4110 5 000 DPS
852 85202 4280 400
852 85202 6050 30 000
854 85407 4350 200 Placówki wychowania pozaszkolnego 921 92116 2480 30 000 Biblioteki
921 92195 4210 5 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.

§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 38 911 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 38 911 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7

Załącznik Nr 5, Nr 5A i Nr 5B do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 8

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 9

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.49
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 11.49 Administrator Dodanie strony do BIP.