Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 295/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.
Uchwała Nr 295/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 rokuw sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.


Na podstawie art.12 pkt .8 lit. „c „ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 / i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ Rada Powiatu
Grodziskiego uchwala co następuje :


§ 1

Zaciąga się pożyczkę w wysokości 50 000 zł / słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych /
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym w 2006 roku .

§ 2

1. Zabezpiecza się pożyczkę poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją
wekslową - do wysokości zobowiązania .
2. Spłata pożyczki w kwocie 50 000 zł nastąpi w latach 2007-2008 z dochodów własnych powiatu .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.36
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 13.36 Administrator Dodanie strony do BIP.