Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 297/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.
Uchwała nr 297/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.


w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 i art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
W Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 117/2004 przyjętej dnia 22 lipca 2004 r. wprowadza się we wskazanych celach strategicznych i operacyjnych zadania określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Tekst jednolity Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego, uwzględniający powyższe zmiany zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 297/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku
CEL STRATEGICZNY
Rozwój i poprawa warunków życiowych społeczności lokalnej

CEL OPERACYJNY
Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami europejskimi obsługi przez urzędy administracji publicznej oraz poprawa warunków życia obywateli

ZADANIA
• Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1, nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół nr 1, nr 2 w Milanówku, budynku na ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim, budynku Ośrodka Zdrowia w Milanówku (ul. Piasta 30), budynku przy ul. Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim

Termin realizacji: 2006-2011
Źródła finansowania: budżet państwa, budżet powiatu, fundusze strukturalne, Norweski Mechanizm Finansowy
Szacunkowy koszt: 2.000.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe
Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe, Zespoły Szkół
Wskaźniki monitoringu: bilans energetyczny w ujęciu przed i po interwencji


CEL OPERACYJNY
Poprawa stanu opieki zdrowotnej oraz rozwój pomocy społecznej na terenie powiatu

ZADANIA
• Utworzenie w Turczynku-Milanówku placówki opieki medycznej, świadczącej usługi rehabilitacji stacjonarnej i długoterminowej w zakresie ogólnoustrojowym, kardiologicznym i neurologicznym (adaptacja zespołu budynków dawnego szpitala w Turczynku)

Termin realizacji: 2007 – 2009
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne, budżet powiatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON,
Szacunkowy koszt: 13.000.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe
Podmiot odpowiedzialny: Szpital Zachodni
Wskaźniki monitoringu: liczba miejsc w placówce, liczba osób poddanych rehabilitacji


• Doposażenie Szpitala Zachodniego

Termin realizacji: 2007
Źródła finansowania: budżet państwa
Szacunkowy koszt: 25.806.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe
Podmiot odpowiedzialny: Szpital Zachodni
Wskaźniki monitoringu: liczba zakontraktowanych usług medycznych, liczba hospitalizowanych osób• Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikoptera

Termin realizacji: 2007
Źródła finansowania: budżet państwa
Szacunkowy koszt: 17.500.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe
Podmiot odpowiedzialny: Szpital Zachodni
Wskaźniki monitoringu: liczba pacjentów na oddziale ratunkowymCEL STRATEGICZNY
Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji

CEL OPERACYJNY
Modernizacja i budowa sieci drogowej

ZADANIA

• Przebudowa drogi 01417 i drogi 38502 - 1505 Grodzisk-Józefina,długość-9263,67 m
Termin realizacji: 2007 – 2010
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 20.200.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźniki monitoringu: ilość kilometrów zmodernizowanej drogi, zmniejszenie liczby wypadków

• Przebudowa ul. Chełmońskiego w Jaktorowie w ciągu drogi 38133 -1515 Kopiska Małe-Maruna-Makówka, długość –1553 m
Termin realizacji: 2007 – 2008
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 3.650.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźniki monitoringu: ilość kilometrów zmodernizowanej drogi, zmniejszenie liczby wypadków

• Przebudowa drogi 38136- 4701 Henryszew-Oryszew, długość –1498,38 m
Termin realizacji: 2007 – 2008
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 1.700.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźniki monitoringu: ilość kilometrów zmodernizowanej drogi, zmniejszenie liczby wypadków

• Budowa drogi powiatowej Mszczonów Gm. Mszczonów-Piotrkowice Gm Żabia Wola, długość –3500 m
Termin realizacji: 2006 – 2010
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 4.640.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźniki monitoringu: ilość kilometrów zmodernizowanej drogi, zmniejszenie liczby wypadków

• Przebudowa drogi 01419- 1507 Grodzisk-Wojcieszyn ul. Bałtycka, długość –1185 m
Termin realizacji: 2007 – 2008
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 2.800.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg


• Budowa drogi 01416-1504 Milanówek-Radonie-Adamowizna, długość – 6670 m
Termin realizacji: 2009 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 8.300.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Przebudowa ul. Pomorskiej w Jaktorowie w ciągu drogi 38133-1515 Kopiska Małe-Maruna-Makówka, długość –3500 m
Termin realizacji: 2009 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 4.500.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Przebudowa drogi 01411- 1501 Owczarnia-Stara Wieś, długość –1800 m
Termin realizacji: 2010 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 2.000.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg


• Budowa drogi 01418-1506 Kozerki-Czarny Las-Makówka, długość –3300 m
Termin realizacji: 2010 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 4.200.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Przebudowa drogi 38508-1520 Bukówka-Skuły, długość –4100 m
Termin realizacji: 2009 – 2011
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 8.500.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Budowa drogi 38127-3832 Jaktorów-Baranów-Seroki, długość –2100 m
Termin realizacji: 2008 – 2009
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 2.700.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Budowa drogi 01412- 1502 Książenice-Podkowa Leśna, długość –1100 m
Termin realizacji: 2011 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 2.700.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Budowa drogi 38506-2855 Ojrzanów-Zaręby, długość –1300 m
Termin realizacji: 2010 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 1.900.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Remont drogi 38507- 1521 Żabia Wola-Piotrkowice, długość –7650 m
Termin realizacji: 2007 – 2009
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 3.500.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Remont drogi 38127- 3832 Jaktorów-Baranów-Seroki, długość –12400m
Termin realizacji: 2007 – 2009
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 5.700.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Remont drogi 01421- 1509 Natolin-Żuków-Czubin, długość –4300 m
Termin realizacji: 2008 – 2009
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 2.000.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Remont drogi 01448-1512 Żuków-Milanówek, długość –800 m
Termin realizacji: 2007 – 2008
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 400.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Remont drogi 38506-2855 Ojrzanów-Zaręby, długość –1800 m
Termin realizacji: 2011 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 800.000 zł
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg

• Budowa wiaduktów i tuneli w ciągu dróg powiatowych nad torami PKP,
w ciągu drogi 38127- 3832 ul. Skokowskiego w Jaktorowie,
szacunkowy koszt – 10.000.000 zł,
• w ciągu drogi 38133- 1515 ul. Pomorska w Jaktorowie,
szacunkowy koszt – 5.500.000 zł,
• w ciągu drogi 01419-1507 ul. Bałtycka w Grodzisku Maz.,
szacunkowy koszt – 4.500.000 zł
Termin realizacji: 2006 – 2013
Źródła finansowania: Fundusze strukturalne ZPORR, budżet powiatu
Podmioty wdrażające: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.39
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 13.39 Administrator Dodanie strony do BIP.