Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 30/2003

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody o kwotę: 1 552 777 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 661 410 000 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 075 10 000 Gospodarka gruntami i nieruchomoś.
750 75011 212 12 935 Urzędy Wojewódzkie
754 75411 231 30 000 Komenda Powiatowa PSP
801 80130 661 250 000 Zes.Szk.Tech. i Liceal.
851 85111 643 797 642 Szpital
853 85321 211 15 000 Zes.ds.orzekania o stopniu niepeł.
853 85321 232 25 200
853 85333 211 2 000 Powiatowy Urząd Pracy


§ 2


Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 364 960 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6050 410 000 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 6050 60 000 Gospodarka gruntami i nieruchomoś.
710 71015 4040 360 Nadzór budowlany
710 71015 4210 1 000
710 71015 4260 500
710 71015 4300 2 000
750 75011 4010 7 000 Urzędy Wojewódzkie
750 75011 4110 5 935
750 75045 4110 800 Komisja poborowa
750 75045 4120 100
754 75411 4210 36 842 Komenda PSP
801 80120 4210 10 000 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80120 4240 10 000
801 80120 4260 50 000
801 80120 4270 20 000
801 80120 4300 10 000
801 80120 6050 50 000
801 80130 4010 150 000
801 80130 4110 26 000
801 80130 4240 9 000
801 80130 4260 20 000
801 80130 4300 15 000
801 80120 4210 4 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80120 4240 6 000
801 80130 6050 500 000 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80111 4040 732 Zes.Szk.Specjalnych
851 85111 4580 797 642 Szpital
851 85156 4580 2 600 Skł. na ubezpiecz. zdrow. za bezrob.
853 85301 3110 37 283 TPD
853 85318 4010 9 200 PCPR
853 85321 4010 25 476 Zes.ds.orzekan.o stop.niepeł.
853 85321 4110 5 327
853 85321 4120 755
853 85321 4210 20 000
853 85333 4010 27 400 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4040 1 077
853 85333 4110 9 933
853 85333 4120 1 900
853 85333 4210 1 000
853 85333 4300 1 000
854 85401 4010 2 720 Świetlice szkolne
854 85401 4040 1 290
854 85401 4260 5 000
854 85406 4010 10 088 Poradnia Psych.-Pedag.


§ 3


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 502 183 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 4010 360 Nadzór budowlany
710 71015 6060 3 500
750 75045 4210 400 Komisja poborowa
750 75045 4300 500
754 75411 4070 6 842 Komenda PSP
758 75818 4810 50 000 Rezerwa ogólna
801 80120 4010 300 000 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80120 4110 20 000
801 80102 4040 3 975 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4260 5 000
801 80113 4040 3
801 80134 4040 764
851 85156 4130 2 600 Skł. na ubezp. zdrow. za bezrob.
853 85301 2540 37 283 TPD
853 85318 3020 1 020 PCPR
853 85318 4040 1 406
853 85318 4210 2 774
853 85318 4260 4 000
853 85321 4040 1 Zes.ds.orzekania o stop.niepeł.
853 85321 4210 1 116
853 85321 4300 10 241
853 85333 4210 21 300 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4260 6 800
853 85333 4270 7 500
853 85333 4300 3 210
853 85333 4410 1 500
854 85406 4040 88 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85406 4270 10 000


§ 4


1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 17 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 17 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.


§ 5


Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3a do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 27 marca 2003r.


§ 6


Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie
Załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 30 /2003 z dnia 27 marca 2003r.


§ 7


Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr 16/2002 z dnia 19 grudnia 2002 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 27 marca 2003r.

§ 8

Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu w wysokości 310 000 zł jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.08
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.08 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.