Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 305/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 305/2006
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 455 103 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 0870 60 610 Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 2360 39 390
751 75109 2110 22 117 Urzędy naczelnych organów władzy
750 75020 6648 151 889 Starostwa Powiatowe
754 75411 2110 10 130 KP PSP
754 75411 2110 967
758 75801 2920 70 000 Subwencja oświatowa
852 85202 6430 100 000 DPS


§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 252 595 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 0750 100 000 Gospodarka mieszkaniowa
754 75411 6300 100 000 KP PSP
758 75814 0920 30 CKP
801 80140 0750 2 164 CKP
851 85156 2110 50 401 Ochrona zdrowia


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 729 486 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 6050 23 803 PZD
600 60014 6060 80 000
700 70005 4210 3 000 Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 4260 37 000
700 70005 4270 19 000
700 70005 4300 43 000
700 70005 4590 17 000
710 71015 4170 2 200 PINB
750 75020 6058 151 889 Starostwa Powiatowe
750 75020 6059 158 111
750 75020 6060 20 000
751 75109 3030 5 000 Urzędy naczelnych organów władzy
751 75109 4110 1 000
751 75109 4120 500
751 75109 4210 5 000
751 75109 4300 7 300
751 75109 4410 3 317
754 75404 6170 8 000 Komenda Wojewódzka Policji
754 75411 4060 10 130 KP PSP
754 75411 4110 967
801 80120 2540 5 000 Społeczne Liceum – Podkowa Leśna
801 80120 2540 16 000 LO dla dorosłych – ul. Bartniaka
801 80120 4010 93 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4110 5 526
801 80120 4120 1 874
801 80120 4210 10 000
801 80120 4260 15 000
801 80120 4270 50 000
801 80120 4270 90 000
801 80120 4300 6 500
801 80123 4210 6 000
801 80123 4260 5 000
801 80123 4270 5 000
801 80123 4300 3 000
801 80130 4210 10 000
801 80130 4260 8 000
801 80130 4270 15 000
801 80130 4300 3 000
801 80120 4010 26 000 ZS ul. Wójtowska
801 80123 4010 21 000
801 80130 4010 49 000
801 80130 4210 1 900
801 80130 4430 4 530
801 80130 6050 22 000
801 80120 4010 86 000 ZS ul. Piasta
801 80123 4010 52 000 ZS ul. Tech i Licealnych
801 80123 4110 3 000
801 80123 4120 1 000
801 80123 4210 6 600
801 80123 4260 20 000
801 80123 4410 537
801 80130 4010 153 000
801 80130 4110 11 000
801 80130 4120 1 000
801 80130 4210 10 400
801 80130 4260 25 000
801 80130 4300 3 000
801 80130 4410 1 312
801 80140 4010 36 108 CKP
801 80140 4120 242
801 80102 4110 3 000 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4210 1 438
801 80111 4210 500 Gimnazja specjalne
801 80113 4010 3 500 Dowożenie uczniów do szkół
801 80113 4210 5 700
801 80134 4010 8 500 Szkoła zawodowa specjalna
801 80134 4410 174
851 85111 6050 31 800 Szpital
852 85202 4260 4 000 DPS
852 85202 4270 1 000
852 85202 6050 20 000
852 85202 6060 80 000
852 85202 2820 10 000 DPS Milanówek
852 85218 4120 350 PCPR
852 85218 4170 1 600
852 85218 4210 7 052
852 85218 4270 2 000
852 85218 4300 8 956
853 85321 4260 600 Zespoły ds. orzekania o niepełnosp.
853 85333 4210 12 000 PUP
853 85333 4260 1 000
853 85333 4300 800
854 85401 4010 10 200 Świetlice szkolne
854 85401 4110 1 170
854 85406 4010 8 500 Poradnia psycholog-pedagog.
854 85407 4010 1 500 Placówki wychowania pozaszkolnego
854 85407 4110 200
854 85407 4300 700
921 92118 2480 20 000 Muzea
921 92195 4300 4 000 Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
921 92195 4430 500


§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 197 611 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 6050 119 000 Gospodarka mieszkaniowa
710 71015 4210 1 400 PINB
710 71015 4410 800
750 75020 6060 158 111 Starostwa Powiatowe
754 75411 6060 100 000 KP PSP
757 75702 8070 70 000 Obsługa długu
758 75818 4810 51 000 Rezerwa ogólna
801 80120 2540 16 000 Społeczne Liceum – Milanówek
801 80120 2540 3 800Uzupełniające LO dla dorosłych
801 80120 2540 1 400 LO dla dorosłych – ul. Sportowa
801 80120 4270 20 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4270 50 000
801 80120 6050 90 000
801 80123 4010 60 000
801 80123 4110 5 000
801 80123 4120 1 800
801 80123 4270 5 000
801 80130 4270 15 000
801 80120 4300 1 000 ZS ul. Wójtowska
801 80123 4300 1 000
801 80130 4300 2 430
801 80123 4040 37 ZS Tech i Licealnych
801 80123 4170 500
801 80123 4270 22 000
801 80130 3020 400
801 80130 4040 812
801 80130 4170 2 000
801 80130 4270 70 000
801 80130 4510 500
801 80130 2540 55 300 Szkoła promocji zdrowia
801 80140 4110 5 250 CKP
801 80102 4170 282 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4350 100
801 80111 4010 3 000 Gimnazja specjalne
801 80111 4110 3 000
801 80111 4170 500
801 80111 4350 450
801 80134 4170 500 Szkoła zawodowa specjalna
801 80134 4350 74
851 85156 4130 50 401 Ochrona zdrowia
852 85201 2320 60 000 Placówki opiekuńczo-wychow.
852 85201 3110 13 900
852 85202 4220 5 000 DPS
852 85202 6050 4 000
852 85204 3110 99 700 Rodziny zastępcze
852 85218 3020 490 PCPR
852 85218 4010 12 326
852 85218 4110 7 142
853 85321 4110 600 Zespoły ds. orzekania o niepełnosp.
853 85333 4110 3 200 PUP
853 85333 4270 500
853 85333 4410 1 300
854 85401 4350 106 Świetlice szkolne
854 85401 4410 100
854 85407 4040 120 Placówki wychowanie pozaszkolnego
854 85407 4170 160
854 85407 4350 500
854 85407 6060 120
921 92195 4210 500 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.

§ 5
1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 33 214 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 401 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 33 214 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 401 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6
Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7
Załącznik Nr 5, Nr 5A i Nr 5B do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 26 października 2006 r.
§ 8
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 26 października 2006 r.

§ 9
Załącznik Nr 9/5 i Nr 9/3 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 i Nr 6/1 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 26 października 2006 r.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.26
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 14.26 Administrator Dodanie strony do BIP.