Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 309/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie ustalenia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej.
Uchwała nr 309/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 października 2006 roku


w sprawie ustalenia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:
§1

Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości o powierzchni 2.296 m2, złożonej z działek ew. nr 12/11 i 12/2 w obrębie nr 40, położonej przy ul. Żyrardowskiej w Grodzisku Maz., stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, objętej księgą wieczystą KW nr WA1G/00007771/2, służebnością gruntową - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o łącznej powierzchni 3.491 m2, złożonej z działek ew. nr 12/10, 31 i 12/9 w obrębie nr 40, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej - ograniczając wykonywanie tego prawa do pasa gruntu o powierzchni ok. 150 m2 na działce ew. nr 12/11, oznaczonego literami A,B,C,D,A na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.37
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 14.37 Administrator Dodanie strony do BIP.