Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 33/2003

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 24.
Uchwała nr 33/2003
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 24.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. nr 142, z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm./ w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 61 poz.708 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 01 kwietnia 2003 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 24 uchwala się wartość najniższego wynagrodzenia i jednego punktu, stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac:

1. wartość najniższego wynagrodzenia – 700,- zł.
2. wartość jednego punktu – 5,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz.

§ 3

Z dniem 01 kwietnia 2003 traci moc uchwała nr 143/2000 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.11
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.11 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.