Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 34/2003

w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 34/2003
w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 24 ust. 1 lit. b; ust. 2 lit. A i b/ oraz ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Wiesława Kamińskiego na przewodniczącego Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

§2

Powołuje się na członków Rady Społecznej przy SZPZOZ w Grodzisku Mazowieckim następujące osoby:

1. Edward Michałowski – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
2. Małgorzata Pabis-Janus
3. Grażyna Gajewska
4. Joanna Wróblewska
5. Elżbieta Pawłowska
6. Andrzej Kolek
7. Małgorzata Filipiak
8. Regina Dzierżawska
9. Maria Michalak
10. Zbigniew Reluga
11. Zacheusz Wojciech Turkowski.

§3

Zwołuje się I posiedzenie Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. na dzień 9 kwietnia 2003 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Szpitala Zachodniego przy ul. Dalekiej 11.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.13
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.13 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.