Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 35/2003

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.
Uchwała nr 27/2003
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1592 ze zm./ w związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. nr 122 poz. 1319 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok w brzmieniu przedłożonym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.14
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.14
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.14 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.