Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 36/2003

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w Szpitalu Zachodnim na okres do 10 lat.
Uchwała nr 36/2003
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w Szpitalu Zachodnim na okres do 10 lat.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 ze zmianami/ i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 46 poz. 543 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1/ Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat:

1. powierzchni do montażu aparatów telewizyjnych znajdującej się w salach pacjentów;
2. pomieszczeń o powierzchni 150 m2 usytuowanych w holu głównym Szpitala Zachodniego z przeznaczeniem na kawiarnię;

2/ Dzierżawcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.15
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.15 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.