Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 37/2003

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2002 rok.
Uchwała nr 37/2003
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z póź. zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok .

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.16
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.16 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.