Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 10/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.
Uchwała nr 10/II/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1593 ze zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.08.2006 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U nr 146 poz.1223 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Od dnia 30 listopada 2006 roku Staroście Grodziskiemu – Panu Markowi Wieżbickiemu ustala się miesięczne wynagrodzenie następująco:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.960,00 zł;
2. Dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,00 zł;
3. Dodatek specjalny zgodnie z § 7 Rozporządzenia w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.764,00
4. Dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych. w kwocie 992,00

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Radu
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 18.04.2007 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 18.04.2007 r., godz. 14.39
Czas Administrator Opis zmiany
18.04.2007 r., godz. 14.39 Administrator Dodanie strony do BIP.