Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 11/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego
Uchwała nr 11/II/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006 roku


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego


Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1593 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 18.04.2007 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 18.04.2007 r., godz. 14.41
Czas Administrator Opis zmiany
18.04.2007 r., godz. 14.41 Administrator Dodanie strony do BIP.