Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 12/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 12/II/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006r

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 306 737 zł

Dział Rozdział § Kwota
710 71015 0970 332 PINB
754 75411 2110 20 127 KP PSP
758 75801 2920 286 278 Rezerwa oświatowa

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 29 027 zł

Dział Rozdział § Kwota
851 85156 2110 29 027 Ochrona zdrowia

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 311 782 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 4270 20 000 Gospodarka mieszkaniowa
710 71015 4300 332 PINB
751 75109 4170 8 300 Urzędy naczelnych organów władzy
754 75411 6050 1 425 KP PSP
754 75411 4060 127
754 75411 4210 20 000
801 80130 6050 2 700 ZS ul. Wójtowska
801 80120 4210 15 000 ZS ul. Piasta
801 80123 4210 12 800 ZS Technicznych i Licealnych
801 80123 4240 18 200
801 80130 4210 4 900
801 80130 4240 27 100
801 80130 4270 85 000
801 80140 4210 11 898 CKP
801 80102 4210 40 000 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4240 20 000
852 85202 4010 4 000 DPS
852 85202 4110 9 000
852 85202 4120 1 300
852 85202 4260 5 700
852 85218 4300 2 000 PCPR
853 85321 4300 1 500 Zespoły ds. orzekania o niepełno.
853 85321 4410 500

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 74 650 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 6050 20 000 Gospodarka mieszkaniowa
751 75109 4300 8 300 Urzędy naczelnych organów władzy
754 75411 6060 1 425 KP PSP
801 80140 4010 9 689 CKP
801 80140 4110 1 225
801 80140 4120 879
801 80140 4410 35
801 80140 4430 70
851 85156 4130 29 027 Ochrona Zdrowia
852 85218 4210 2 000 PCPR
853 85321 4210 1 000
853 85321 4270 1 000 Zespoły ds. orzekania o niepełno.


§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 20 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 29 027 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 20 127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 29 027 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.


§ 7

Załącznik Nr 5 i Nr 5A do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 i Nr 4A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 12/II/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.17
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.17 Administrator Dodanie strony do BIP.