Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 13/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.
Uchwała nr 13/II//2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006 roku


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.


Na podstawie art. 35 „a” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami/ oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz. U. Nr 88, poz. 808/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W roku 2006 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 649 181,00 zł przeznacza się zgodnie załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński


Załacznik do Uchwały nr 13.pdf
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.19
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.19 Administrator Dodanie strony do BIP.