Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 39/2003

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003
Uchwała nr 39/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 187 716 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 661 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg
853 85304 213 20 000 Rodziny zastępcze
853 85321 232 30 000 Zes.ds. orzekania o stopniu niepełnos.
854 85415 213 47 716 Pomoc materialna dla uczniów
921 92118 213 70 000 Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów


§ 2


Zwiększa się wydatki o kwotę: 465 716 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6050 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg
750 75020 4270 4 000 Starostwo Powiatowe
801 80130 4010 209 700 Zes. Szk Milanówek ul.Piasta
801 80130 4110 43 230
801 80130 4120 4 870
801 80130 4270 5 000
801 80113 4210 5 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80140 4410 500 Cent. Kształ. Prakt.
851 85156 4580 1 500 Skł. zdrow. za bezrob.
853 85304 3110 20 000 Rodziny zastępcze
853 85321 4300 30 000 Zes.ds .orzekania o stop.niepeł.
853 85333 4260 4 200 Powiatowy Urząd Pracy
854 85415 3240 15 756 Zes.Szk. Żwirki i Wigury
854 85415 3240 11 355 Zes.Szk.Wójtowska
854 85415 3240 9 697 Zes.Szk. Milanówek ul.Piasta
854 85415 3240 10 908 Zes.Szk.Tech. i Liceal.
921 92118 2550 70 000 Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów


§ 3


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 278 000 zł

Dział Rozdział § Kwota

750 75020 4210 4 000 Starostwo Powiatowe
801 80120 4010 203 700 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80120 4040 6 000
801 80120 4110 43 230
801 80120 4120 4 870
801 80120 4300 5 000
801 80102 4210 5 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80140 4430 500 Cent. Kształ. Prakt.
851 85156 4130 1 500 Skł. zdrow. za bezrobot.
853 85333 4210 1 400 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4270 500
853 85333 4300 2 000
853 85333 4410 200
853 85333 4430 100


§ 4


Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 24 kwietnia 2003r.


§ 5


Zatwierdza się zmiany w załączniku Nr 2a.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.37
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.37 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.