Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 24/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 24/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ oraz art.39 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza strukturę organizacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Statutu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński


Zał. Nr 1
do Statutu SZPZOZ

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

04 Szpital

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
4130 Pododdział Nefrologiczny
4100 Pododdział Kardiologiczny
4220 Oddział Neurologiczny i Udarowy
4401 Oddział Pediatryczny
4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
4452 Ginekologia jednego dnia
4640 Oddział Urologiczny
4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4450 Oddział Ginekologiczny
4910 Blok operacyjny
4930 Centralna Sterylizatornia
4132 Stacja Dializ
3300 Szpitalny Oddział Ratunkowy
4920 Apteka


05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

7240 Pracownia rentgenowska
7230 Pracownia rentgenowska badań naczyniowych
7210 Pracownia USG
7200 Pracownia Mammografii
7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
7200 Pracownia aparatury medycznej i informatyzacji
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

7100 Pracownia hematologii
7100 Pracownia biochemii
7100 Pracownia analityki ogólnej
7100 Pracownia serologii grup krwi
7100 Pracownia koagulogii
7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii

7100 Pracownia serologii
7100 Pracownia bakteriologii
7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

08 Zakład Patomorfologii

09 Przychodnia Specjalistyczna

1272 Poradnia Pulmonologiczna
1130 Poradnia Nefrologiczna
1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
1220 Poradnia Neurologiczna
1222 Poradnia Leczenia Bólu
1020 Poradnia Diabetologiczna
1100 Poradnia Kardiologiczna
1010 Poradnia Alergologiczna
1030 Poradnia Endokrynologiczna
1031 Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
1600 Poradnia Okulistyczna
1610 Poradnia Otolaryngologiczna
1640 Poradnia Urologiczna
1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
1160 Poradnia Medycyny Pracy
7910 Pracownia endoskopii
7000 Pracownia prób wysiłkowych
7000 Pracownia Holtera
7000 Pracownia spirometrii
1050 Poradnia Gastroenterologiczna
1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
1240 Poradnia Onkologiczna
1458 Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
1506 Poradnia Proktologiczna

010 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

012 Podstawowa Opieka Zdrowotna

0010 Poradnia lekarza POZ
0030 Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

013 Pogotowie Ratunkowe

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W
3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.17
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.17 Administrator Dodanie strony do BIP.