Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 15/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 15/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 702 652 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 6300 110 000 PZD
600 60014 0870 37 780
750 75019 0970 500 Rady Powiatu
756 75622 0010 500 000 Udziały w podatku od osób fizycznych
758 75801 2920 26 372 Rezerwa oświatowa
852 85202 0830 28 000 DPS

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 4 800 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 0920 4 800 Gospodarka mieszkaniowa


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 684 150 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 4210 2 084 PZD
600 60014 4270 1 083
600 60014 4440 444
600 60014 6050 110 000
710 71015 4010 1 400 PINB
710 71015 4020 5 851
710 71015 4110 3 100
710 71015 4120 500
710 71015 4210 4 700
710 71015 4260 500
710 71015 4300 3 589
710 71015 4410 2 000
750 75011 4010 2 177 Urzędy wojewódzkie
750 75020 4010 40 000 Starostwa powiatowe
750 75020 4110 5 000
750 75020 4120 2 000
750 75020 4170 2 000
750 75020 4260 5 000
750 75020 4410 4 000
751 75109 3030 170 Urzędy naczelnych organów władzy
751 75109 4110 368
751 75109 4300 192
751 75109 4410 97
754 75411 4170 2 143 KP PSP
754 75411 4210 476
754 75411 4260 5 000
754 75411 4270 5 000
754 75411 4300 4 000
801 80120 4010 3 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4210 6 325
801 80120 4300 2 000
801 80123 4300 500
801 80130 4010 7 000
801 80130 4210 5 000
801 80130 4260 5 000
801 80130 4300 2 000
801 80120 4010 15 000 ZS ul. Wójtowska
801 80123 4270 5 248 ZS ul. Kilińskiego
801 80123 4410 558
801 80130 4270 2 600
801 80130 4350 50
801 80130 4410 450
801 80140 4010 121 CKP
801 80140 4430 41
801 80102 4010 8 735 Szkoły podstawowe specjalne
801 80111 4210 8 558 Gimnazja specjalne
801 80113 4110 91 Dowożenie uczniów do szkół
801 80113 4120 103
801 80134 4010 4 337 Szkoła zawodowa specjalna
801 80134 4120 166
851 85111 6220 290 000 Szpitale ogólne
852 85202 4170 800 DPS
852 85202 4210 17 000
852 85202 4220 10 000
852 85202 4300 9 000
852 85202 4410 248
852 85202 6050 11 856
852 85218 4010 12 000 PCPR
853 85333 4260 421
854 85401 4120 174
854 85406 4010 2 236 Poradnia psychologiczno-pedagog.
854 85406 4210 2 888
854 85406 4260 305
854 85406 4350 22
854 85407 4260 200 Placówki wychowania pozaszkolnego
854 85407 4300 1 243
921 92118 2480 30 000 Muzeum
921 92195 4210 6 000 Kultura i ochrona dziedzictwa

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 621 885 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 4120 10 PZD
600 60014 4140 81
600 60014 4170 1 000
600 60014 4260 900
600 60014 4280 1 440
600 60014 4500 180
600 60014 6050 110 000
710 71015 4010 1 700 PINB
710 71015 4020 5 489
710 71015 4040 19
710 71015 4110 3 000
710 71015 4120 600
710 71015 4210 4 500
710 71015 4260 600
710 71015 4280 200
710 71015 4300 3 389
710 71015 4410 2 100
710 71015 4580 43
750 75011 4110 1 915 Urzędy wojewódzkie
750 75011 4120 262
750 75020 4270 13 000 Starostwa Powiatowe
751 75109 4120 304 Urzędy naczelnych organów władzy
751 75109 4170 300
751 75109 4210 223
754 75411 3070 10 150 KP PSP
754 75411 4050 2 244
754 75411 4060 1 474
754 75411 4110 1 706
754 75411 4180 28
754 75411 4280 618
754 75411 4350 385
754 75411 4430 14
758 75818 4810 100 000 Rezerwa ogólna
801 80120 4110 2 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4120 1 429
801 80120 4430 2 703
801 80123 4010 7 000
801 80123 4110 3 000
801 80123 4120 4 574
801 80123 4260 5 000
801 80123 4430 319
801 80130 4110 1 900
801 80130 4120 2 144
801 80130 4430 756
801 80123 4210 5 000 ZS ul. Kilińskiego
801 80123 4280 558
801 80123 4430 248
801 80130 4280 1 000
801 80130 4430 1 600
801 80130 4510 500
801 80140 4210 162 CKP
801 80102 4110 2 503 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4120 108
801 80102 4410 291
801 80111 4010 14 489 Gimnazja specjalne
801 80111 4110 1 046
801 80111 4120 605
801 80111 4410 300
801 80113 4010 281 Dowożenie uczniów do szkół
801 80134 4110 171 Szkoły zawodowe specjalne
801 80134 4410 220
851 85111 6050 250 000 Szpitale ogólne
852 85201 3110 11 123 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
852 85201 2320 787
852 85201 4300 90
852 85202 4110 2 048 DPS
852 85202 6050 8 735
852 85202 6060 11 856
853 85333 4440 421 PUP
854 85401 4010 113 Świetlice szkolne
854 85401 4110 37
854 85401 4260 2 000
854 85406 4110 1 286 Poradnia psychologiczno-pedagog.
854 85406 4120 73
854 85406 4240 575
854 85406 4300 3 500
854 85406 4430 17
854 85407 4110 200 Placówki wychowania pozaszkolnego
854 85407 4120 200
854 85407 4170 100
854 85407 4280 203
854 85407 4350 100
854 85407 4410 200
854 85407 4440 440

§ 5
Ustala się zmiany w załączniku nr 2a.


§ 6
Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 15/III/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

§ 8
Załącznik Nr 5 i N 5A do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 i Nr 5A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr15/III/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

§ 9
Załącznik Nr 10 i 10/1 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 i 6/1 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 15/III/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.59
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.59 Administrator Dodanie strony do BIP.