Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 43/VII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2006rok.
Uchwała nr 43/VII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007rokuw sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2006rok.
Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm. / i art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /t.j. z 2005 Dz.U. Nr 249 poz.2104/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatu Grodziskiego.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.04
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.04 Administrator Dodanie strony do BIP.