Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 44/VII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.
Uchwała Nr 44 /2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 98 188 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 012 874 zł


§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 491 686 zł


§ 4

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 683 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 683 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 5

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.


§ 6

Załączniki Nr 4 i Nr 4A do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 4 i Nr 4A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.06
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.06 Administrator Dodanie strony do BIP.