Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 45/VII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 45/VII/2007
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

Na podstawie art. 12 ust 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ w związku z art.44 b i 45 ust.1,5,6,7 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz.89/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Starostę Grodziskiego Pana Marka Wieżbickiego na przewodniczącego Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
§2
Powołuje się na członków Rady Społecznej przy SZPZOZ w Grodzisku Mazowieckim następujące osoby :
1. Zbigniew Kajak – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
2. Małgorzata Filipiak
3. Jerzy Dawidowicz
4. Jolanta Mironiuk
5. Marek Czarnecki
6. Grażyna Gajewska
7. Mirosław Byczak
8. Krzysztof Filipiak
9. Sławomir Kamiński
10. Jerzy Kopeć
11. Adam Strzałkowski
§3
Zwołuje się I posiedzenie Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. na dzień 21 maja 2007 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Szpitala Zachodniego przy ul. Dalekiej 11
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.09
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.09 Administrator Dodanie strony do BIP.