Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 47/VII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 21
Uchwała nr 47/VII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 rokuw sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 21


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wskazuje się do składu komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 21 następujące osoby:
1. Wojciech Hardt
2. Maria Gałecka - Wolska
3. Michał Śliwiński

§ 2

Wskazuje się na przewodniczącego komisji konkursowej p. Wojciecha Hardta

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.11
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.11 Administrator Dodanie strony do BIP.