Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 55/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
Uchwała Nr 55/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.


w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 3 art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego ustala i ogłasza plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Powiatu Grodziskiego: nr 104/2004 z dnia 27 maja 2004 roku,
Nr 194/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku, nr 252/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku, nr 268/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir KamińskiZałącznik Nr 1
Do uchwały Nr 55/IX /2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na
terenie Powiatu Grodziskiego

1. Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żwirki i Wigury 4:
 Liceum Ogólnokształcące
 Liceum Profilowane
 Technikum Gastronomiczne
2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Kilińskiego 8c:
 Liceum Ogólnokształcące
 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
 Liceum profilowane
 Technikum
 Technikum Uzupełniające
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3. Zespół Szkól Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14:
 Liceum Ogólnokształcące
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
 Liceum Profilowane
 Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1
4. Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3:
 Liceum Ogólnokształcące
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 Liceum Profilowane
 Technikum Ekonomiczne
 Technikum Uzupełniające
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 Technikum Informatyczne
 Technikum Handlowe
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
5. Zespół Szkól im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Kilińskiego 21
 Szkoła Podstawowa Nr 3
 Gimnazjum Nr 4
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.31
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.31 Administrator Dodanie strony do BIP.