Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 58/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.
Uchwała Nr 58/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ i art. 86, 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 1 784 297 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 36 324 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 635 497 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 584 337 zł

§ 5
1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7

Załączniki Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Nr 58/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.§ 8

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 58/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

§ 9

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 58/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.


§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 3 500 000 zł.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.40
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.40 Administrator Dodanie strony do BIP.