Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała Nr 59/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz art. 54 ust.1 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:


§1

Wyposaża się jednostkę organizacyjną Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim na cele jego działalności statutowej:

a) w zabudowaną nieruchomość o pow. 24.137 m2 położoną we wsi Kozerki gm. Grodzisk Maz., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 150/1, 150/2. 150/3 i 226 wraz z budynkami, budowlami urządzeniami trwale z gruntem związanymi;
b) w część zabudowanej nieruchomości stanowiącej udział w nieruchomości o pow. 29.263 m2, położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Traugutta 41, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 jako działka ew. nr 17 wraz z udziałem w budynkach, budowlach i urządzeniach trwale z gruntem związanymi.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.41
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.41 Administrator Dodanie strony do BIP.