Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 60/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”
Uchwała nr 60/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn zm. ) oraz art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39, poz. 251 ) w związku z art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2007r., 39, poz. 251 ) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:§ 1


Przyjąć przedłożone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej „Sprawozdania z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres 2004 do 2006.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński


Załącznik do Uchwały nr 60
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.47
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.47 Administrator Dodanie strony do BIP.