Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 64/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 57/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała Nr 64/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 57/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity z 2001r. nr 142 poz.1592 z późń .zm./ oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późń. zm. /Rada Powiatu Grodziskiego uchwala , co następuje :
§ 1
W Uchwale nr 57/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim
§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie nie wcześniej niż od stycznia 2008 roku .
Powiat Grodziski w danym roku budżetowym poręcza w/w kredyt do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat :

• w roku 2008 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2009 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2010 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2011 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2012 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2013 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2014 do wysokości 437 500 zł
• w roku 2015 do wysokości 437 500 zł”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.29
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.29 Administrator Dodanie strony do BIP.