Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 97/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 51/VIII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia darowizny przez Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 97/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 51/VIII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia darowizny przez
Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt. 1 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 51/VIII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego § 1 otrzymuje brzmienie:
„ Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na przyjęcie darowizny
• Stół operacyjny JUPITER UNIVERSAL
• Diatermia operacyjna UES-40 z wyposażeniem
przez Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. o łącznej wartości 227.511,95PLN

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 15.57
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 15.57 Administrator Dodanie strony do BIP.