Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 102/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie działania Zarządu Powiatu na rzecz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
Uchwała nr 102/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 rokuw sprawie działania Zarządu Powiatu na rzecz Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
w Laskach

Na podstawie art.12 pkt 4 w związku z art.6 ust.1 pkt 5 i pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz,1592 z poźn.zm.) Rada Powiatu mając na uwadze dotkliwe skutki wynikłe z pożaru w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz fakt, iż udzielenie wsparcia jest konieczne, dla umożliwienia nauki, także dla dzieci niewidomych z Powiatu Grodziskiego, uchwala co następuje:

§ 1
Rada akceptuje działania Zarządu Powiatu mające na celu złagodzenie skutków klęski pożaru i umożliwienie nauki dzieciom dotkniętych ciężką niepełnosprawnością i wyraża zgodę na udzielenie pomocy w formie wyposażenia – mebli do szatni szkolnej – w kwocie 10.000 zł.§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.01
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 16.01 Administrator Dodanie strony do BIP.