Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 104/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 75/XI/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym w Radzie Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 104/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 75/XI/2007
z dnia 27 września 2007 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnym w Radzie Powiatu Grodziskiego.Na podstawie art.21ust.4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz,1592 z poźn.zm.) oraz §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/XI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego stanowiący Regulamin określający wysokość i zasady wypłacania diet radnym Rady Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchyla się załącznik nr 1do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 75/XI/2007
z dnia 27 września 2007 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Załącznik do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 17.12.2010 r., godz. 08.31
Czas Administrator Opis zmiany
17.12.2010 r., godz. 08.31 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.02.2008 r., godz. 16.03 Administrator Dodanie strony do BIP.