Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 111/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 111/XVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1592 z późn. zm./ w związku z art.46 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz.89 /
Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na przyjęcie darowizny:
- myjki ultradźwiękowej do narzędzi endoskopowych endosonic
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. o łącznej wartości 13.910,00 PLN

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.20
Czas Administrator Opis zmiany
27.03.2008 r., godz. 11.20 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.