Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 112/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.
Uchwała nr 112/XVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j. t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art.43 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. nr 50 poz.331/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok w brzmieniu przedłożonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.22
Czas Administrator Opis zmiany
27.03.2008 r., godz. 11.22 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.