Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 113/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.
Uchwała Nr 113/XVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 marca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 548 424 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 85 000 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 951 540 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 293 542 zł

§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 424 424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 424 424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 6

Załączniki Nr 3, Nr 3A i 3B do uchwały budżetowej Nr 94/XIV/2007 z 20 grudnia 2007 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 3, Nr 3A i Nr 3B do Uchwały Nr 113/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 r.


§ 7

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.23
Czas Administrator Opis zmiany
27.03.2008 r., godz. 11.23 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.