Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 114/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 114/XVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j. t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z §44 ust. 3 Statutu Powiatu Grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 2.01.2002 r. Nr 1) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.41
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.41
Czas Administrator Opis zmiany
27.03.2008 r., godz. 11.41 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.