Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 115/XVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała nr 115/XVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Powiat Grodziski zobowiązuje się w przypadku otrzymania dofinansowania z Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do wniesienia wkładu własnego w projekcie w wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Całkowity koszt zadania wynosi 328 165 zł. Powiat zobowiązuje się do pokrycia kwoty 34 457 zł stanowiącej wkład własny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.03.2008 r., godz. 11.43
Czas Administrator Opis zmiany
27.03.2008 r., godz. 11.43 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.