Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 159/XXII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie powierzenia funkcji biblioteki powiatowej Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Uchwała nr 159/XXII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 września 2008 roku


w sprawie powierzenia funkcji biblioteki powiatowej Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.12 pkt 8a oraz art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Powierza się Gminie Grodzisk Mazowiecki wykonywanie zadań Powiatu
Grodziskiego określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) z dniem
1 października 2008 r.

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust.1 odbywać się będzie na podstawie
porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania porozumienia, o którym mowa
w ust.2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 15.09
Czas Administrator Opis zmiany
09.10.2008 r., godz. 15.09 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.