Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 160/XXII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.
Uchwała Nr 160/XXII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 września 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 4 696 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 954 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 471 449 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 463 707 zł

§ 5

1. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 954 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 954 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Załączniki Nr 3, Nr 3A i 3B do uchwały budżetowej Nr 94/XIV/2007 z 20 grudnia 2007 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 3, Nr 3A i Nr 3B do Uchwały Nr 155/XXI/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

§ 7

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 15.56
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 15.56
Czas Administrator Opis zmiany
09.10.2008 r., godz. 15.56 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.