Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 161/XXII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.
Uchwała nr 161/XXII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 i art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1
W Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 96/XIV/2007 przyjętej dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W celu operacyjnym „Podniesienie znaczenia kultury, jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno – gospodarczy”, zadanie „Przygotowanie koncepcji rozwoju Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku” otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji: 2008 – 2010
Źródła finansowania: RPO WM, budżet Powiatu
Szacunkowy koszt: 892.512 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Podmiot odpowiedzialny: Dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Wskaźnik monitoringu: przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, liczba osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.
2. W celu operacyjnym „Podniesienie znaczenia kultury, jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno – gospodarczy”, zadanie „Rewitalizacja parku Stawiska” otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji: 2008 – 2013
Źródła finansowania: RPO WM, budżet Powiatu
Szacunkowy koszt: 765.100 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Podmiot odpowiedzialny: Dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Wskaźnik monitoringu: przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, liczba osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.
3. W celu operacyjnym „Budowa, remont i przebudowa sieci drogowej”, w miejsce zadania „Przebudowa drogi 1505W Grodzisk - Józefina” wprowadza się następujące zadania:
• Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap I
Termin realizacji: 2007 – 2010
Źródła finansowania: RPO WM, budżet Powiatu
Szacunkowy koszt: 9 278 068 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźnik monitoringu: długość przebudowanej drogi, ograniczenie liczby wypadków drogowych, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”
• „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap II
Termin realizacji: 2011
Źródła finansowania: RPO WM, budżet Powiatu
Szacunkowy koszt: 11 185 729 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźnik monitoringu: długość przebudowanej drogi, ograniczenie liczby wypadków drogowych, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”
• „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap III
Termin realizacji: do 2013
Źródła finansowania: RPO WM, budżet Powiatu
Szacunkowy koszt: 18 807 609 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowy Zarząd Dróg
Wskaźnik monitoringu: długość przebudowanej drogi, ograniczenie liczby wypadków drogowych, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 16.25
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.10.2008 r., godz. 16.25
Czas Administrator Opis zmiany
09.10.2008 r., godz. 16.25 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.