Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Siedziba, pracownicy, kontakty, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (0-22) 724-07-11 lub. 724-05-01 wew. 202

Główny Specjalista:
Władysław Kuziara
pok. nr 16.

Zadania
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
2) wnioskowanie trybu zamówienia publicznego do Zarządu Powiatu Grodziskiego,
3) opracowywanie wspólnie z pracownikami merytorycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
4) ogłaszanie o podjęciu postępowania,
5) ogłaszanie wyników postępowania,
6) prowadzenie dokumentacji zamówienia publicznego, począwszy od chwili wpływu wniosku do Stanowiska ds. Zamówień Publicznych, aż do czasu jego zakończenia (zawarcia umowy),
7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na protesty,
8) informowanie Wydziału Finansowego o terminie zwrotu wadium,
9) wnioskowanie o powołanie komisji przetargowej oraz jej składu osobowego,
10) instruowanie pracowników o wymogach procedury zamówień publicznych,
11) współpraca z Radcą Prawnym Starostwa w przedmiocie zamówień publicznych i umów,
12) opracowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
13) sporządzanie w powierzonym zakresie sprawozdań statystycznych, informacji i analiz,
14) wykonywanie innych prac związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 07.04.2009 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 19.04.2017 r., godz. 15.51
Czas Administrator Opis zmiany
19.04.2017 r., godz. 15.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.08.2015 r., godz. 10.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.04.2009 r., godz. 13.36 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.