Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 194/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 194/XXX/09
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 marca 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1529 z późn. zm.) oraz art.39 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego Uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza strukturę organizacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do statutu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

04 Szpital

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
4130 Pododdział Nefrologiczny
4100 Oddział Kardiologiczny
4100 Oddział Kardiologii Interwencyjnej
4100 Oddział Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
4220 Oddział Neurologiczny i Udarowy
4401 Oddział Pediatryczny
4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
4540 Oddział Chirurgii Onkologicznej/chemioterapia
4640 Oddział Urologiczny
4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
4300 Pododdział Rehabilitacyjny
4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4246 Oddział Ginekologii Onkologicznej/chemioterapia
4910 Blok operacyjny
4930 Centralna Sterylizatornia
4132 Stacja Dializ
3300 Szpitalny Oddział Ratunkowy
4920 Apteka
4901 Izba Przyjęć dla Dzieci

05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

7240 Pracownia rentgenowska
7230 Pracownia rentgenowska badań naczyniowych
7210 Pracownia USG
7200 Pracownia Mammografii
7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

7100 Pracownia hematologii
7100 Pracownia biochemii
7100 Pracownia analityki ogólnej
7100 Pracownia serologii grup krwi
7100 Pracownia koagulogii
7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii
7100 Pracownia bakteriologii
7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

08 Zakład Patomorfologii

09 Przychodnia Specjalistyczna

1272 Poradnia Pulmonologiczna
1130 Poradnia Nefrologiczna
1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
1220 Poradnia Neurologiczna
1222 Poradnia Leczenia Bólu
1020 Poradnia Diabetologiczna
1100 Poradnia Kardiologiczna
1104 Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
1010 Poradnia Alergologiczna
1030 Poradnia Endokrynologiczna
1031 Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
1600 Poradnia Okulistyczna
1610 Poradnia Otolaryngologiczna
1640 Poradnia Urologiczna
1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
1160 Poradnia Medycyny Pracy
7910 Pracownia endoskopii
7000 Pracownia prób wysiłkowych
7000 Pracownia Holtera
7000 Pracownia spirometrii
1050 Poradnia Gastroenterologiczna
1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
1240 Poradnia Onkologiczna
1458 Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
1506 Poradnia Proktologiczna
1800 Poradnia Stomatologiczna
7000 Pracownia ECPW
1840 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

010 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
1300 Poradnia Rehabilitacyjna
1310 Dział Fizjoterapii

012 Podstawowa Opieka Zdrowotna
0010 Poradnia lekarza POZ
0030 Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

013 Pogotowie Ratunkowe
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
3114 Zespół reanimacyjny R - specjalistyczny
3114 Zespół reanimacyjny R - specjalistyczny
9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)

18 luty 2009 rok
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.43
Czas Administrator Opis zmiany
08.04.2009 r., godz. 08.43 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.