Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 197/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.
Uchwała nr 197/XXX/09
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2004-2013.


Na podstawie art.4 ust.1 pkt 21 i art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1529 z późn. zm.)Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 96/XIV/2007 przyjętej dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następującą zmianę: w celu operacyjnym „Poprawa stanu opieki zdrowotnej oraz rozwój pomocy społecznej na terenie Powiatu”, zadanie „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie” otrzymuje brzmienie:
„ Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego”.
Termin realizacji: 2009-2012
Źródła finansowania: RPO WM, budżet powiatu
Szacunkowy koszt: 1 600 000 zł
Podmiot wdrażający: Starostwo Powiatu Grodziskiego, Dom Pomocy Społecznej
Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatu Grodziskiego.
Wskaźnik monitoringu: ilość utrzymanych miejsc w Domu Pomocy Społecznej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.56
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.56
Czas Administrator Opis zmiany
08.04.2009 r., godz. 08.56 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.