Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 221/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 208/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Grodziskim i przekazania zadania organizacji pozarządowej
UCHWAŁA NR 221/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 208/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Grodziskim i przekazania zadania organizacji pozarządowejNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz.728 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

§ 1 ust. 1 Uchwały Nr 208/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się w Powiecie Grodziskim samodzielną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

§ 2

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, Uchwała Nr 208/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku traci moc.

§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 208/2005 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciaPrzewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 08.38
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 08.38
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 08.38 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.