Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 222/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 216/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Uchwały nr 221/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały 216/2005.
UCHWAŁA NR 222/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 rokuw sprawie uchylenia Uchwały nr 216/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Uchwały nr 221/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały 216/2005.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę nr 216/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2005 r. oraz Uchwałę nr 221/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2005 r.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciaPrzewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 08.43
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 08.43 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.