Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 223/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Grodziskiego” na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
UCHWAŁA NR 223/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Grodziskiego” na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego” wraz z „Planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Grodziskiego” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński


Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Grodziskiego


Program ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.38
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 11.38 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.