Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 224/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie dzierżawy powierzchni dachowej budynków Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej 11.
UCHWAŁA NR 224/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


w sprawie dzierżawy powierzchni dachowej budynków Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej 11.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz firm PTK Centertel i PTK Polkomtel, w drodze bezprzetagrowej, na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat, powierzchni dachowej na budynkach A, B i C Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej 11, pod instalację masztów antenowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.39
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 11.39 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.