Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 227/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2009 r.
UCHWAŁA NR 227/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2009 r.


Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego /opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Załącznik nr 1

do Uchwały nr 227/XXXIV/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r .

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2009 rok

SIERPIEŃ
1. Plan pracy Komisji na II półrocze 2009 roku
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

WRZESIEŃ
1. Informacja o realizacji zadań Biblioteki Powiatowej za 2008 rok
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

PAŹDZIERNIK
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Grodziski za rok szkolny 2008-2009
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

LISTOPAD
1. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z pracy Komisji
2. Wnioski do planu pracy Komisji na I półrocze 2010 rokuZałącznik nr 2

do Uchwały 227/XXXIV/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na II półrocze 2009 rokuSierpień: Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w I półroczu 2009 roku. Opracowanie planu pracy na II półrocze b.r.;

Wrzesień: Kierunki i zakresy promocji powiatu. Propozycje do planu imprez organizowanych przez Powiat Grodziski;

Październik: Drogi powiatowe- stan dróg w gminie Baranów. Zapoznanie się z walorami turystyczno- krajobrazowymi w/w gminy. /wspólne posiedzenie z Komisją Polityki Społecznej /21.09./ lub Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich/15.09/;

Listopad: Transport i komunikacja w Powiecie Grodziskim;

Grudzień: Mienie powiatu. Sprawozdanie za rok 2009.Uwaga: Z powodu pilnych spraw bieżących, tematyka obrad poszczególnych Komisji może ulec zmianie.


Załącznik nr 3

do Uchwały nr 227/XXXIV/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na okres II półrocza 2009 roku.Sierpień - Stan przygotowań do aktualizacji powiatowego programu ochrony
środowiska wraz z gospodarką odpadami;

Wrzesień – Informacja o działalności Straży Rybackiej;

Październik – Gospodarka łowiecka w Powiecie Grodziskim /Przedstawiciele
Kół łowieckich: Tur, Jeleń, Przyszłość, Rogacz/;

Listopad – Nadzór powiatu nad działalnością Spółek Wodnych;

Grudzień – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, zasady wydatkowania
środków z Funduszu
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.47
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 11.47 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.