Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 228/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
UCHWAŁA NR 228/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 roku ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2009 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir KamińskiZałącznik

do Uchwały nr 228/XXXIV/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku
1. Kontrola procedur dotyczących wydawania decyzji administracyjnych oraz dostępu do informacji w starostwie

2. Kontrola gospodarowania mieniem Powiatu

3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 rok

4. Bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.50
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 11.50 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.