Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 231/XXXV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie przyjęcia zrzeczenia się mandatu przez radnego Andrzeja Okurowskiego.
UCHWAŁA NR 231/XXXV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 2009 roku


w sprawie przyjęcia zrzeczenia się mandatu przez radnego Andrzeja Okurowskiego.


Na podstawie art.190 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego przyjmuje zrzeczenie się mandatu przez radnego Andrzeja Okurowskiego z dniem 30 września 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 14.40
Czas Administrator Opis zmiany
29.09.2009 r., godz. 14.40 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.